top of page
Urfa Camii
"Günlük yaşantıda cami ibadet eyleminin yanı sıra içinden geçilen, bir araya gelinen, vakit geçirilen bir yer olma hedefi ile tasarlanmıştır. Sıcak bir yaz gününde gölgeli revaklarında mahalleli vakit geçirir, ibadete hazırlanır, eğitim alır. Namaz kılmak için gelenler cami yolundan su eşliğinde yürürler. Mütevazi bir kabuğun altındaki ibadet mekanının sessiz ve serin yalınlığı içinde inancı ile baş başa kalır, huzur bulurlar. "
Suzan Yalman, Hilal Uğurlu, Berin Erikçi, Ece Yanık, Taha Erdem Öztürk, Serdar Songür, Elif Erdoğdu, Kürşad Özdemir
Screen Shot 2021-08-01 at 00.21.17.png
Söz konusu olan 200 kişilik bir mahalle camisidir.  Proje ekibi geçmişten günümüze gelen cami yapısı dizisinin en başındaki ev  ölçeğine odaklanmıştır. Ev, sunulan projede hem ibadetin hem de oluşacak mahallenin çekirdeğini temsil eder. İşaret edilen çevre ve program kültürel referansları ile mimari tasarımı besler. Proje temel formda, kompozisyonda ve mekansal atmosferde geleneksel Güneydoğu evine göndermeler yapar.  Yapı, mahallenin mekansal örüntüsünde bir çekirdek rolü üstlenir, akışları başlatır, bünyesinden geçirir. Geleneksel mimariden aktarılan mekansal ve yapısal öğeler yapılı çevre ile doku uyumuna katkıda bulunur. 
Önerilen çalışma yeri Şanlıurfa ‘dadır. Proje il merkezi çevresinde yeni oluşan ya da merkeze yakın ve kentsel dönüşüm geçiren mahallelerde yer alabilir.  Urfa’nın kutsal mekanlarının etkisi önerilen projede hissedilir.  Bölgenin geleneksel evleri, kutsal yapıları ve mekanları  tasarıma kaynak teşkil eder. Yarışma şartnamesindeki program verileri bir iç avlu etrafında oluşan mekansal örüntüde yerlerini almışlardır: Yapısal bütün dışarıya yalın ve sağır, içeriye girintili ve açık şekilde biçimlenen kütleler ile çevrilmiştir. Fikir dışarıya alabildiğince sade yüzler vererek iç yaşamı özel, geçirgen ve ferah kılmaktır. 
Screen Shot 2021-08-01 at 00.25.11.png
Screen Shot 2021-08-01 at 00.24.54.png
Screen Shot 2021-08-01 at 00.30.43.png
Screen Shot 2021-08-01 at 00.31.56.png
Ana ibadet mekanı ve ona hizmet eden mekanlar, aralarında bir iç boşluk bırakacak biçimde tek kabuk altında çözülmüştür. Avlu boyunca uzanarak ibadet mekanına ulaşan cami yoluna tıpkı Urfa’nın kutsal yerlerinde olduğu gibi su eşlik eder. Su ana kütlenin de içinden yükseldiği sığ yansıma havuzu ile birleşir. Avluya revaklar ile açılan kollarda şadırvan, çay ocağı ve Kuran kursu yer alır. Revaklı kol yalın bir minare ile sonlanır.  Lojman ise avlunun görece olarak özelleşen kısmında uzanır. Şartnamedeki yer verisinin temel topoğrafik profil ve planlama sınırlarını içermesi önerilen tasarımın mahalle dokusuna kaynak olarak geliştirilebileceği yönünde yorumlanmıştır.
Screen Shot 2021-08-01 at 00.35.50.png
bottom of page